Nasih tanah ngena piring agi relevan?

ADAT… Pengawa miring meseti diatur maya ‘nasih tanah’

SAMALAJU: Adat enggau pengarap lama raban bansa Iban dikena minta berekat ngambika utai ditanam ulih tumbuh galak sereta bibas ari sebarang pengachau agi mengkang dikena sida ke diau ba Rumah Seliong enggau Rumah Bangun, Jalan Bintulu-Miri.

Ku Tuai Rumah (TR) Seliong, pengawa miring nya diatur ba tanah kebun tauka kandang endur bumai ke rusak ketegal diserang penyakit tauka utai ditanam diempa jelu siga.

“Tu meh pengawa kami Iban ke dikumbai nasih tanah ngambika tanah manah sereta utai ke ditanam mega enda dikachau jelu,” ku iya.

Iya mansutka jaku munyi nya maya Pengerami Nasih Tanah Betanam Betupi ke diatur sida ke diau ba Rumah Seliong enggau Rumah Bangau, Batu 35, Jalan Bintulu-Miri.

Ku iya, taja pan teknologi modan enggau chara betanam baru dikena ba sektor nya tang sida ke diau ba rumah panjai tetap ngena chara ke baka nitihka adat enggau pechaya lama sida iya.

“Semua sida ke bisi besangkut paut deka gempuru ba tanah nya sereta sama bela besampi minta berekat ngambika asil utai ditanam betambah,” ku iya.

Ku iya, semua sida ke diau ba dua bengkah rumah panjai nya nanam mayuh bengkah sayur kelimpah ari nanam sawit.

Seliong mega madahka, asil betanam betupi deka dijual ba Market Tamu Bintulu enggau kedai makai ngelingi bandar nya.

“Peminta meli sayur mayuh amat lalu aku meda sida ke diau ba rumah panjai nya enda ulih napi peminta ke mayuh baka nya.

“Nya kebuah kami ngatur pengawa minta berekat ngambika asil betanam betupi betambah mayuh agi sereta ulih mekal ngagai serata kandang Bintulu,” ku iya.

Oleh Ellie Edward