Akuaponik ngasilka utai tanam bekualiti

TU IYA… Jerry ngayanka sebagi ari sayur ke udah ditanam nengah chara akuaponik.

UBAH jeman ke semakin nyata dipeda nya meransang pemandai sida ke ngaul diri di dalam bidang betanam betupi kena ngemansangka bidang nya di menua kitai tu.

Chara ke ngipak amat nya udah dikena Borneo Empurau Farm & Resort, nengah betanamka sayur ngena chara Akuaponik iya nya champur Akuakultur (nupi ikan air tabar) enggau Hidroponik (chara betanam betupi bepelasarka ai).

Ladang ke bepalan di Tarat, Serian nya ngangkatka pengawa betanam sayur menua nyadika modul tumu nuju pekara nya.

Tuai Pemesai Eksekutif Borneo Empurau Farm & Resort, Yong Wei Sheng @ Jerry madahka, pengawa ke digaga sida iya kena nyaut jaku tesau Perintah Sarawak kena ngemansangka betanam betupi moden.

“Pekara ke nyata amat, mayuh bengkah bansa sayur menua tu dikemansang maya ke diatu nguna chara baru.

“Sekeda nya, terung asam, chabi, entimun, sawi, bayam, salad sereta buah-buah baka semangka wangi enggau strawberi,” ku iya lebih dikerandau di ladang nya.

Sambil nambah, semua perengka ke dikena ba palan nya baka kontena tung chat lama, sabut nyiur enggau ai ari bukit bekenaka proses barang lama dikena baru.

Jerry madahka, sistem diguna sida iya nyata manah amat ketegal ukai semina ngurang ungkus tang mega ulih ngemansutka asil tanam ke bekualiti.

Ba Akuaponik, Jerry madahka, iya nguna ai ari tangki ikan Tilapia ke dipantis ungkup proses betanam ke dikemansang.

Chara tu mega nunjukka asil ke ngemuaska ati lebuh dipeda semua sayur tumbuh enggau manah.

Ku iya, udah nyadika tuju ati sida ngambika semua orang ulih ngasaika penyamai sayur ke ditanam nguna sistem fertigasi enggau akuaponik tu.
“Inisiatif nguna sebagi ari ruang di dalam palan ekodagangtemuai nya nyadika iya chunto ke manah dalam nguna penemban teknologi ungkup betanam sayur,” ku iya.