Jaku lungau ngenakutka ikan

DUA iku orang nyala dulu suba.

LALAK ENGGAU AGUT

Nyadi nitih ensera orang tuai dulu kelia, bisi siku lelaki penama Lalak lalu siku agi penama Agut. Seduai tu diau serumah ba rumah panjai sida di Munggu Sibau dalam menua Sambas.

Hari siti, lebuh Lalak deka makai, dia iya nemu nadai lauk, nadai engkayu.

“Enggai nyadi nadai utai ka lauk tu, ni tan perut engkerau lapar, manah agi aku nurun ngiga engkayu,” ku ati iya.

Lalu jengkau iya sangkuh, sereta disan lalu ngumbai ukui. Seduai pan berengkah  nurun ngasu ke kampung. Datai ba kampung din, apin lama lalu betemu enggau jelu kijang. Ditumbuk iya kijang nya lalu ulih; atau jelu nya ambi iya, tang isi ditinggal dalam babas.

Bejalai baru ari nya lalu betemu enggau babi. Ditumbuk iya babi, lalu ulih; atau babi diambi iya tang isi tinggal iya dia.

Angkat iya ari nya lalu betemu enggau rusa. Embal iya rusa ngena sangkuh tajam iya, lalu tegali mati dia. Nyadi ditisil iya atau rusa, tang isi ditinggalka iya dalam babas.

Nyadi semua atau jelu nya tadi lalu dibai iya pulai kerumah. Datai iya di rumah, Agut lalu nanya.

“Dini alai nuan bulih atau jelu nya punggal?  Nyamai amat utai nya dempa,” ku Agut .

“Eh..meda nadai lauk, tadi aku lalu nurun ngasu, lalu bulih atau jelu nya ba babas dia,” ku saut Lalak.

BEGUAI NURUN NGASU

Ninga jaku Lalak tak mudah bendar munyi bulih jelu, Agut lalu beguai madah diri deka nurun ngasu. Jengkau iya sangkuh lalu kumbai iya ukui sereta lalu nurun ngasu ngiga jelu.

Nurun iya ngagai kampung, bejalai-jalai lalu besatup enggau kijang. Dibedal iya enggau sangkuh meh kijang nya tadi lalu ulih, sereta lalu ditisil iya atau. Udah nya mansa ga rusa, lalu ditumbuk mega. Babi pan bisi ga enggau iya betemu lalu ulih bunuh iya magang-magang. Semua atau jelu nya lalu tisil iya ari jelu nya sereta dibai pulai, ninggalka bangkai sida dalam babas.

Nyadi angkat deh Agut tu ari nya dia iya besatup enggau makup tauka jugam. Benung iya deka nikau sangkuh nuju makup, tak angkat meh jelu nya lalu merap iya. Dia seduai lalu berekak sehari-hari nya. Ama Agut ari atas, ama ga iya ari baruh.

Bakanya meh seduai enda ngetu berekak, alai datai maya hari nyau kira muchuk raras mata panas lemai, nya baru Sumang luput.

Meda Agut tu lalu nadai ngechul pulai, dia Lalak lalu mupuk deka ngiga iya kedalam kampung. Bejalai-jalai meh iya nyidi tunga bekau indik kaki, lalu bisi mega nengah babas repa, nya baru iya bisi meda Agut tu garing-garing ba tengah tanah. Tubuh iya balat balut darah, baju iya charik. Kulit iya enda nemu agi pemayuh rajai keramak makup ke sigi ditemu balat tajam kukut.

Meda bakanya, Agut lalu didupka Lalak lalu ngeleda luput. Lalak lalu mai iya pulai kerumah.

NURUN NGEMBUAH

Kira bisi takah meniga empat hari udah bekau nya, alai Lalak nurun ngembuah sibau ba Tembawai Libas ke enda jauh ari ili rumah sida. Lebuh iya datai ba sendi pun sibau, dia iya bisi ninga nyawa orang ngangau iya.

“Buai, buai, buai,” ku nyawa orang ngangau dinga iya.

“Buaika aku buah sibau nya,” ku Lalak.

Tak lalu dibuai antu nya buah sibau ungkup Lalak. Sekejap aja peda nyau penuh meh raga iya. Udah nya iya lalu beguai-guai pulai kerumah gaga mai buah sibau nya.

Datai Lalak di rumah, Agut lalu nanya, dini iya ngembuah sibau ngemayuh nya. Iya ga mansau magang, sereta manis.

“Nya ba Tembawai Libas kitai ari ili rumah tu,” ku Lalak nyaut.

“Jampat bendar nuan bulih buah,” ku Agut.

“Badu enda jampat meh, bisi antu muai buah ungkup aku tadi,” ku Lalak.

Ninga munyi nya, Agut lalu madahka diri deka ngembuah sibau ga, ngichaka orang bisi muai buah nya ngagai iya.

Lalu nurun meh iya ngagai tunga tembawai sida ari ili rumah nya, kira bisi pejalai sebatang ruku. Datai iya din, dinga bisi orang bejaku.

“Buai, buai, buai,” ku nyawa orang nya dinga iya.

“Uji buai meh ngagai aku buah dia,” ku Agut nyapa ari baruh. Nyawa nya sigi dinga iya ba puchuk kayu din.

Antu nya lalu muai buah ke baruh ngagai Agut. Enda mengat lama peda nyau penuh ga raga tudah tuai laban buah sibau. Udah nya kangau iya baru ga antu nya.

“Buai pengait kena aku niki keatas,” ku Agut ngangau antu nya.

Ninga munyi nya, antu nya bisi ringat mimit lalu dikaitka iya rekung Agut tu tadi. Enda berasai Agut lalu ensepi diri kitang kitang ba tengan angin nadai alai bepegai. Iya lalu luput dia.

Meda Agut tu lama nadai pulai, Lalak irau bendar ati, lalu nurun ngiga iya ngagai tunga pun sibau ba Tembawai Libas sida ari ili rumah.  Datai dia, iya pan lalu meda Agut tu nya kitang kitang, dikaitka antu ba daan sibau. Meda bakanya, lalu beguai meh iya ngambi Agut tu ari daan sibau nya.

Tudah Agut tu endang udah luput, lalu dipurus-purus siku nya, diuntus iya, nya baru siku nya ngeleda.

Datai di rumah, gaga semua bala anak iya ngumbai bisi bulih buah sibau, tang enda nemu nadai utai ulih mesai bulu mata, mina ngemediska diri minta pengait tang antu lalu ngait rekung iya, keruan enda mamau.

DITULUNG INDAI KELI MANTUN

Nyau datai ba maya orang bumai betaun, sida sama enggau orang bumai mega, tang Lalak seduai Agut tu sama bumai nempuak kediri-kediri enda begulai endur, lalu nadai bedandang enggau orang. Lalak kediri, Agut pan kediri ga.

Lalu bakanya mega pengawa nebas, nebang, nunu, nugal, mantun enggau ngetau, endang nadai beduruk, lalu mina ngereja enggi diri empu.

Lebuh Lalak mantun ba tisi engkebuk, dia iya bisi ninga indai keli cheruk-cheruk dalam lubang. Ninga indai keli bisi memunyi dia, Lalak lalu ngangau iya minta saup mantun.

“Oh Indai Keli, minta nuan nyaup aku mantun,” ku iya.

“Enda aku nemu mantun,” ku saut Indai Keli.

“Eh, mudah nya, rumput bantun, padi galau, anang negu,” ku Lalak.

Lalu engkechit meh Indai Keli ngagai tunga Lalak, sereta lalu belabuh mantun rumput enggau chukup penyampat.

Lemai nya umai Lalak lalu tembu bantun. Udah nyikap diri pulai, iya lalu bejalai belubah-lubah niti jalai babas pulai kerumah lantang bendar ati laban udah tembu mantun. Meda pulai tumu, Agut lalu nanya.

“Tumu endar nuan pulai ari umai, baka ke nadai utai dibantun agi,” ku Agut nyapa Lalak ke nginsap daun ruku ba pugu tanju.

“Eh, udah badu mantun,” ku iya nyaut.

“Jampat endar nuan badu mantun,” ku Agut.

“Jampat meh, bisi Indai Keli nyaup aku mantun,” ku Lalak

Nyadi pagi bekau nya tumu bendar Agut tu nurun mantun. Lebuh iya datai ba umai iya din, angkat deh bisi ga ninga munyi keli ba lubang batang dalam sungai.

Dia iya lalu bejaku minta sah, minta saup Indai Keli mantun.

“Minta saup nuan mantun padi aku,” ku iya ngangau Indai Keli.

“Oh enda kala mantun aku tu, enda nemu mantun,” ku Indai Keli nyaut Agut.

“Eh mudah mantun tu, padi bantun, rumput tinggal. Lagi aku ngupah,” ku Agut.

Ninga munyi nya Indai Keli ke chukup besai sereta gemu, lalu engkechit niki ngagai tebing. Bedau belabuh mantun Indai Keli, Agut lalu mantap pala iya.

Nama agi deh, nyau putus dua tubuh enggau pala tudah Indai Keli bekau pantap iya enggau bikung. Ikan nya tadi lalu dibai iya pulai kerumah.

Anak iya lalu manduk Indai Keli ambika lauk. Udah mansau, iya lalu madahka Lalak mai sama makai kia.

Nyadi enggi Lalak, tulang ikan keli nya timbun iya, tang enggi Agut dibuai iya sebarang alai endur nyau betabur.

Lalak enda muai tulang keli nya, laban digalau iya ambika sugu.

“Sugu-sugu buok aku keli, asuh buok aku panjai ari selamatu,” ku Lalak.

Buok Lalak lalu mansang panjai. Kemaya nya Agut pan lalu meda buok siku nya panjai. Dia Lalak madahka diri besugu ngena tulang keli nya tadi. Ninga nya Agut pan minta besugu enggau tulang nya tang buok iya majak pandak sepandak sampai lasu, sampai lasak.

Meda bakanya, pedis bendar meh ati iya, lalu dipatah iya tulang ikan keli nya tadi. Nama agi deh, lalu nadai agi meh tulang nya tadi, nadai agi kena besugu.

NEMUAI NGAGAI RAJA SEMAH

Nyau kelama bekau nya, Lalak seduai Agut tu berunding deka nemuai ngagai menua Raja Semah dalam lubuk ari ulu rumah sida, bisi siti lubuk ke chukup dalam kumbai sida Lubuk Bundung.

Nya alai seduai lalu mupuk bekayuh ngena perau nyukul ai, nanjak wuong.

Datai seduai ba Lubuk Bundung menua alai Raja Semah diau, Lalak lalu berandau enggau Raja Semah. Agut tu mending seduai.

“Nyelaie bendar utai selalu dinga kami tak sering-sering. Lebuh nya bemunyi bala semah takut magang. Nama utai nya?” ku Raja Semah.

“Nadai nya utai bukai, nya gerunung sanggang,” ku Lalak. Ninga jaku Lalak munyi nya, Agut lalu nimbal randau seduai.

 “Nyema bala kita semah bisi ninga utai munyi sering-sering, nya meh tating jala kami Anak Mensia deka kena nibar kita ikan. Lalu enti bisi utai nyau reredup beregup nya munyi sengayuh kami mangka gandung perau. Lalu utai ke munyi chechebuk nya munyi ginti kami kena ngait kita ikan,” ku Agut.

Berengkah ari jaku Agut nya meh semua bansa Ikan lalu takut sereta siga enti meda kitai mensia.

Oleh TELESA EMPERAN