Anang ngelaban tangkan makai buah rian

MAYA musin rian, mensia mayuh ngena awak nya ngulihka belanja lebih bejual buah nya ba tisi jalai.

MUSIN rian udah deka datai nuntung baru. Iya endang semampai dianti mensia mayuh ti gagit deka makai raja buah nya.

Penulis mayuh bendar jerita pasal buah rian nyengkaum pereman ngembuah di kampung jerung, di temuda enggau pulau tuai, ba kebun rian sereta mega ba lebak rian ba siti universiti di Pulau Pinang. Ka tambah nya bisi mega jerita pasal ulah diri empu enggau sekeda orang bukai maya makai buah rian.

Maya umur penulis urung semilan taun kelia kami menyanak sama enggau orang berimba bumai padi bukit ba menua Sebirung urung pejalai kaki tiga jam ari rumah panjai kami. Kampung Sebirung tu maya nya endang udah nyadi pengerang lalu kayu besai. Laban nya endang dempu bala menua Batang Assam enggau Melupa di menua ai Krian, nya alai nadai kurang ari tujuh rumah panjai menua nya sama bempu Sebirung. Nya alai dandang umai dalam taun 1965 endang amat chukup besai ngelingi empat iti lebak rian dia.

LEBAK RIAN RAJANG

Bepun ari nya meh tudah pangan lalu ampit enggau sama pereman ngembuah rian di Sebirung. Lebak rian ti chukup besai sereta endang semampai mayuh orang bemalam ngibun pun rian nya dikumbai Lebak Rian Rajang. Ba lebak tu bisi lima pun rian nyengkaum Rian Rajang empu ti chukup tinggi sereta besai. Nyadi ba ili lebak tu nya Rian Temaga ti chukup lunak sereta nyamai.

Muak kulu agi melunggang ke sepiak nya Lebak Rian Lemayung. Bisi dua pun rian ditu ti semampai lebat tang buah iya sama mit. Isi buah Rian Lemayung tu enda tentu lunak tang enda mudah jai. Bisi sekeda madah manah dengkah dalam beg James Bond laban enda mudah luchak sereta tan enda engkinjur.

Nyadi Rian Lusing tu ukai ba lebak tang ba tinting Lebak Rian Rajang.

Laban menua nya amat renjan, kekadang buah Rian Lusing nya bisi ga ditemu bebaring ngagai Lebak Rian Rajang. Rian Lusing sekayu aja lalu amat lusing tang manis. Empa pengelusing, setengah aja leka rian nya ti disengkabung isi rian. Semua leka Rian Lusing endang setengah aja bisi isi.

Endang amat lusing, nitih dama kangau ari mensia mayuh.

Nyadi Rebak Rian Tukak ti tunga jalai pulai ari semua lebak rian di Sebirung. Nya meh lebak rian pengabis penudi dipansa mensia mayuh lebuh ngejangka menua lebak rian di Sebirung.

Tudah pangan suah agi pereman ba Lebak Rian Rajang entara taun maya bumai menua nya taun 1965 ngagai taun 1972 kelia. Sekali kami bala nembiak ti bemalam dia dua malam, bulih endar buah rian, nyengkaum abis nadai lima igi siku buah Rian Tembaga pemanah iya pemesai. Isi rian nya endang amat kuning sereta chukup lunak. Mayuh buah rian ulih kami tang bisi ga penanggul – tudah pangan enda ulih ngema buah nya segala.

Ka pan enda buka dulu ga umbang baru ulih bai pulai tungkus enggau daun.

Nyadi menua tunga ngagai ulu Melupa kin nadai entu niki bukit renjan, kelimpah ari Bukit Legung, ti bisi empat lima pun rian ti semampai lebat bebuah. Menua ari ili nya pan bisi ga rian tembawai bisi tiga pun ti sama dempu bala kami sebilik. Tembawai nya dikumbai Bila Dua.

MAYUH TEMBAWAI BISI RIAN

Rian tembawai kami ba menua kili agi bisi ga dua tiga iti endur. Seiti nya ba Melupa tengah, iya nya menua dikumbai Sungai Ran. Bisi tiga pun rian dia enggau Sungai Pentik.

Di Melupa Ili enggau Ulu endang mayuh tembawai bisi rian. Taja pan rian nya ukai ditanam tang tumbuh ari leka dibuai lepas diempa, tauka dibuai seneka ati endur begulai enggau umbang lepas dikupak, tang isi rian nya tebal agi lunak sereta nyamai dipakai.

Beduduk ari mayuh alai ngiga sereta puoh ngiga, kami sebilik endang nadai kala enda ampit buah rian maya musin rian nuntung.

Di Malaya, tebal agi rian ditanam taja pan bisi ga tumbuh ba tembawai baka di Sarawak ditu. Mayuh mega rian dibai datai ari menua Thailand ti endang ditemu mayuh pun rian Musang King (MK). Tu ngingatka diri kala ampit makai rian MK di Bukit Kayu Hitam ba menua Thailand. Enti kitai ari Malaysia, endur tama kin nya melunggang ari Alor Setar di Kedah enda jauh ari SMK Changlun ba entara menua muak ari Malaysia. Seigi rian nya mina RM3 aja (sama enggau 30 baht duit menua Thailand). Amat lunak sampai enda alah seigi laban dua iku.

Ba menua Pulau Pinang, nadai lebih ari Balik Pulau mayuh pun rian. Penulis kala raun ngagai endur nya maya musin rian bebuah laban dibai seiku nembiak sama belajar ba universiti menua nya. Nya pan bansa buah MK mega. Tembu amat nyawa, kelimpah ari makai pechuma tauka enda bebayar.

Taja pan balat mensia mayuh ditangkan enda tau ngirup ai bisa enggau ai manis bisi gis, endang bisi seiku dua bala dikelala penulis enda bedulika tangkan enggau tagang nya. Kaban penulis seiku enggau aya iya endang selalu minta puji laban selalu ngirup arak chap langkau sereta enggau makai buah rian. Ukai di rumah tang maya ngibun buah labuh ba pun rian.

Nadai ga seduai kena penusah. Diatu sama agi idup, sama ngeluie 70 taun umur. Tang bisi seiku orang dikelala penulis parai tegal ngirup coca cola lepas makai buah rian. Lalu tekala nya meh tudah tuai laban umur pan udah manggai 65 maya ti parai nya. Seiku dulu ari nya munyi ti parai tegal makai rian bechampur enggau ai bisa Stout ti ngundan gis balat, sama enggau ai coca cola nya. Nya alai anang enda ngasika tangkan enggau tagang.

Nyadi kemaya hari tu udah mayuh bala kitai Iban nguji nanam rian, kelebih agi MK ti berega sampai RM30 sekilo maya musin baru datai tang jauh murah enti udah mayuh buah rian bansa nya dijual ba makit tauka ba sebelah tisi jalai.

Taun nyin suba di Samarahan rian mayuh amat sampaika rega mina seringgit seigi. Nya pan kurang ga orang meli laban mensia nemu leju makai raja buah nya.

Oleh TELESA EMPERAN