Pemansuhan UPSR langkah tepat

JONATHAN CHAI VOON TO

KUCHING: Pemansuhan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tidak dapat dielakkan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini.

Ketua Setiausaha Agung Pengurusan Lembaga Sekolah Rendah Cina Bersatu Sarawak, Jonathan Chai Voon Tok mengatakan bahawa dengan adanya peperiksaan awam seperti UPSR, ibu bapa lebih cenderung menekankan elemen kognitif, dan menggangap bahawa UPSR berfungsi sebagai penanda aras untuk menilai standard pembelajaran yang diperoleh anak-anak di peringkat sekolah rendah.

Menurutnya, ada yang berpendapat UPSR ini masih relevan dan harus dipertahankan kerana peperiksaan itu akan memotivasikan pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh dan ia juga dapat membantu para guru untuk terus komited terhadap dalam pengajaran mereka.

“Tentu saja, ada yang merasa keberatan dan merasa ragu-ragu terhadap objektif guru dalam membuat penilaian.

“Apapun alasannya, keputusan pemansuhan UPSR tidak dapat dielakkan berikutan dengan pengumuman daripada Menteri Pendidikan Kanan (KPT) semalam.

“Saya berharap untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi pendidikan, kementerian akan siap sedia untuk meningkatkan kualiti dan penilaian profesionalisma yang diharapkan dari para guru dan memantau pelaksanaan dasar dari masa ke semasa secara bertanggungjawab,” katanya.

Chai berpendapat bahawa ini adalah langkah yang tepat yang diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk menggantikan pendekatan berorientasikan peperiksaan dengan penilaian berasaskan sekolah di sekolah rendah.

Katanya, dengan penilaian berasaskan sekolah pembelajaran pelajar dapat dinilai secara berterusan dan tindakan intervensi dan pemulihan dilakukan dengan segera apabila diperlukan.

Chai juga menegaskan bahawa banyak yang harus dilakukan oleh kementerian untuk mencapai kejayaan reformasi tersebut, khususnya profesionalisma pada guru dalam melaksanakan penilaian harus ditingkatkan dengan memberikan lebih banyak latihan.

“Beban kerja pentadbiran guru harus dikurangkan untuk memberi laluan kepada persiapan untuk bahan pengajaran dan melakukan penilaian objektif terhadap pelajar dan nisbah pelajar dan guru setiap kelas idealnya harus dikekalkan pada 25:1 yang pada masa ini mustahil bagi beberapa orang kelas sesak di beberapa sekolah di kawasan bandar,” katanya.

Oleh Jeakqleyn Yacho