CHERPAN LALAU PENDIAUBISA BAKA SUMPAH CHUIK SEDUAI EMPITU’Idup ukai ketegal sampi; mati ukai ketegal sumpah’

Tusun Kesatu

BESUMPAH ukai pekara dikena betundi. Lalu enda patut mega jadika siti pekara ti dikena bemain sesuka ati. Ari nya, ni-ni pen pemalat kitai betalat tauka belaya jaku enggau pangan diri, kitai enda patut sekali-kali tak ganchil mulut nyumpah pangan kena runtu pemedis ati, laban empa sumpah, kitai enda nemu pemisa tauka pemalat. Ari nya ditengkebangka tuai dulu siti jaku dalam ti nyebut “Idup ukai ketegal sampi; mati ukai ketegal sumpah”, ke dikena sida ngelalau mensia pasal pemisa enggau pemalat empa sumpah. Kitai ulih ngingatka dua bengkah sumpah ti amat nyentuk sereta pansut pemisa.

        Kesatu, nya sumpah bala Bintang Banyak ngagai siku tuai Iban kelia ke benama Garai, ke disumpah sida sial enda tulihka padi sepengelama tujuh peturun. Kebuah alai bala Bintang Banyak nyumpah Garai laban iya munuh Bunsu Bintang lebuh maya gawai. Sumpah nya bisa. Ketegal nya, dia ari tubuh Garai empu enggau enam peturun nangkanka iya bela tulah enda tulihka padi ke empa diri-empu enggau diri sebilik.

        Lalu kedua sumpah Mashuri di Pulau Langkawi. Dalam sumpah tu, dia Mashuri anak Datuk Aman nyumpah Pulau Langkawi deka resa sepengelama tujuh generasi sepengudah pemati iya ke deka digayang Panglima Deramang ke betenahka iya butang enggau Panglima Lela, tang iya endang nadai beleman enggau sapa-sapa maya tinggal laki iya Panglima Kelana ke nyerang ke menua Siam.

        Cherpan lalau pendiau sekali tu nya diulah bepelasarka pejuluk ‘Sumpah Chuik Seduai Empitu.’ Aram, bacha cherpan tu ari pun nyentuk ke pengujung, ngambika kitai ulih nemu pemisa sekalika pengabau sumpah seduai nya.

           Sekali kenu jeman dulu, maya leka sumpah agi bisi pemisa lalu amat tau nyadi ba sida ke besumpah-sumpah pangan diri, dia dih bisi siku burung empitu enggau siku jelu chuik. Seduai betemu dalam babas ba tebing Sungai Layar Daun, iya nya pati Sungai Mirah Mata. Seduai ke betemu nya lebuh sama-sama deka nan bubu ba sungai nya.

        “Engku, tiga mata bubu ka aku tan,” ku Empitu nganu Chuik. “Kati enggi nuan, berapa mata dih, Punggal?”

        “Engku, pen tiga mata mih, Punggal. Bubu agi mayuh di rumah, tang enda ulih dibai semua. Agi tiga igi tu dih umbas sangking,” saut Chuik. Nya mih, ukai ga besai gamal tudah Chuik, dini alai nya tebaika utai mayuh, telah agi mai bubu, utai endang sigi ribat sereta ragak dibai amat ga iya numbas pemerat.

        “Ngenying memanah bubu nuan,” ku Empitu muji bubu Chuik.

        “Takang aping semua tu, Punggal. Randau pengelalin tu gemalung,” ku Chuik.

        “Engku, enda beleman ngaga bubu, Punggal, asal iya tau ditan. Bila iya resam lalu pengelalin pen resam. Mudah jai. Tang dia maya iya jai, dia ga maya ngaga baru. Enda baka menua kitai ditu ke suntuk resam ga,” ku Empitu.

BEUMPANKA ENTEMUNI

        Chuik madahka kebuah iya ke ngaga bubu belambarka takang aping, ngichaka tan lalu lama enda ngaga baru. “Ga lama diri ngelalin bubu. Nya alai, nadai tentu hari ngaga, laban mayuh pengawa bukai dikereja.”

        “Bubu nuan, nama umpan, Punggal?” tanya Empitu.

        “Sigi umpan selama, entemuni anak. Mujur ga demalam, anak lima iku diadaka bini aku.”

        Ngenung Empitu ninga Chuik beumpanka entemuni. Iya enda kala ninga orang ngena entemuni ke umpan bubu. Iya enggai alah pemanah umpan. Ku iya, “Engku manah amat umpan, Punggal. Telu.”

        Empitu seduai Chuik lalu berandauka alai seduai siku-siku nan bubu.

        “Kati enti tua bedua alai endur nan bubu, Punggal?” ku sadang Chuik.

        “Lapa alai enggai enda bedua alai baka nya dih, Punggal? Nama dih, nuan nangi sejalai enggau aku?” ku Empitu.

        Ku Chuik, kebuah iya ke mai bedua endur nanka bubu nya, ngambika bubu seduai enda besaruk alai. “Laban enti bubu ditan tua besaruk alai, bisi hari bubu tua nyau saru abas. Enti tua empu enda saru, nyangka bala bini anak tua ga saru, lebuh ke nyilih tua ngabas sekali dua.”

        “Enti udah munyi nya, sebarang ku jaku ga. Tang aku ngambu kili kia,” ku Empitu sambil nyirungka mulut tunga ke ili. Iya ngerunding endur ke tau alai bulih mayuh agi, laban ikan tentu datai ari ili, baru ke ulu. Nya alai, enti bubu iya ditanka ari ili, tentu dulu lah ikan tama bubu iya. Semadi ikan ke melesit ari tampun iya, baru bisi mudik ke ulu, tama ngagai bubu Chuik.

        “Enti nuan kili, nadai ku enda aku ga kulu,” saut Chuik.

        “Kulu mih diri!” ku Empitu sesetengah nengir. “Tang ingatka Punggal, anang ganchil beabaska bubu pangan belalai enggaika kitai belaya.”

BETAMPUNG…..

Oleh PINSIL SARATOK