Jaga pejalai tama,pansut bala temuai

UDAH TEMBU… Tuai Rumah Nancy Joseph (kiba) enggau seiku ari raban JKKK rumah panjai begambar nyadika pengingat pengudah tembu nirika notis kain dikena ngingatka bala temuai senentang Covid-19 ba simpang jalai tama ngelawa Rumah Nancy Josep, Marau Terkam, Pantu, Sri Aman.

PANTU: Sida ke diau ba Rumah Nancy Joseph, Marau Terkam empai lama ke udah  nirika notis dichop ba kain bekaul enggau pengelekai Covid-19 ba simpang jalai taman ngelawa ngagai rumah panjai nya.

Pengawa nirika notis nya diatur bala Komiti Pengelikun enggau Pemaju Genturung Menua (JKKK) rumah panjai nya ke diketuaika Chairman JKKK Nancy Joseph ti mega tuai rumah panjai nya.

Lebuh dirandau pengarang berita iya madahka, pemutus nirika kain notis nya disetuju maya aum begulai enggau JKKK pengudah meda penyampau kes positif Covid-19 agi mengkang mayuh ba Sri Aman maya ke diatu.

“Ketegal gaya ke baka nya ngasuh Sri Aman diengkah ba status zon merah pengelekai  Covid-19. Dikena nentuka pandemik nya enda ngelekai ngagai rumah panjai, nya  ngasuh kami ngaga pengawa ke patut dikena ngurangka diri ari kena rampit penyakit nya.

“Siti ari chara dikena ngurangka diri ari kena rampit penyakit nya nyaga pejalai tama pansut orang ke bisi nemuai ngagai rumah kami ngingatka sida iya ngena kain notis  nya,” ku iya.

Nancy mega sama bela meransang rumah panjai bukai ngelingi kandang Pantu sama bela nirika kai notis dikena nyaga pejalai tama pansut orang luar ke nemuai ngagai rumah panjai sida iya.

“Nagang lebih manah agi ari ngubat. Nya kebuah aku ngarapka semua JKKK ba kandang Pantu sama bela ngaga pengawa ke baka nya dikena nentuka Pantu bibas ari kes pandemik nya sepemanjai timpuh ke tusah baka tu,” ku iya.

Nancy mega nangkan semua orang ke diau ba Pantu terus nitihka prosedur operasyen standard (SOP) maya bebelika barang ba pasar tauka ba Market  Keranggas Gayau dikena nyeliahka diri ari dirampit virus ke tau meri penush nya.