SarawakPay semakin nyulut

CHARA BARU… Apeng Hardyz, siku ari orang pedagang mit ti ngena SarawakPay dikena orang bebayar bebelika pisang dijual ba kedai iya di Kuching.

KEMAYA hari tu, ukai utai sebengkah pekara ke nyelai enti sema pengawa dagang ba sebelah kedai bekenaka chara  bebayar nguna chara digital.

Pia mega, sida  ke bedaja menggal mit pen udah nemu perengkaguna digital dibanding enggau chara bebayar chara lama ti nguna mata duit nyentukka sida semakin rindu bekena perengka digital nya utai ke dikena maya ke diatu.

Siku aro orang ke bedaja pisang ari Kampung Begu, Padawan, Apeng Hardyz, madahka Sarawak Pay ngelancharka pengawa dagang iya enggau orang ke bebelika barang.

“Mayuh pemeli barang diatu rindu agi bebayar enda bekenaka tunai ba jari, enda bebaika duit sereta aku mega enda kiruh begigaka tunsung  ngagai orang ke bebeli barang,” ku Apeng.

Apeng mega madahka, orang menua pesisir diatu makin mayuh bekenaka aplikasyen (Sarawak Pay) ti enda bekenaka mata duit sereta sida mega bisi penemu ngena chara baru nya.

Nya alai, anang kita tekenyit enti makin mayuh orang pesisir bisi akaun Sarawak Pay laban begunaka aplikasi nya ba pengidup sida sehari-hari.

“Maya bebayar, taja pan RM1 orang ke bebeli barang semina mai talipaun binching ngena aplikasyen Sarawak Pay sereta ngepai  (QR) kod Sarawak Pay ke udah disediaka ba kedai aku,” ku iya.

Nya kebuah, pegawa dagang bejalai enggau lanchar sereta enda begunaka mata duit.

Apeng mega madahka, nya meri peluang ngaga orang bukai ti deka bebelika barang ba kedai iya enggau jampat nyema mayuh orang bebelika barang lebuh nya.

Kelimpah nya, ‘insentif duit tunai pulai ’ mega bisi disediaka ba Sarawak Pay ti meri penguntung ngagai orang ka bisi akaun aplikasyen nya.

“Chunto iya, enti sema orang bebelika pisang seikat enggau rega RM3.00 sereta dibayar ngena Sarawak Pay, penyampau ke patut dibayar orang ke bebeli pisang nya dalam urung RM2.50 laban bisi insentif tunai pulai nya ngagai sida (orang ke bebeli) tang aku ke bejual tetap nerima RM3.00,” ku Apeng.

Pia mega orang ke bedaja baka Apeng, bisi pemanah (ganjaran) ke semampai dianti tiap kali bejual barang nengah aplikasi nya.

“Enti orang bebeli bisi insentif tunai pulai, kami ke bedaja mega bisi bulih penguntung. Nya endang sebengkah ari pemayuh penguntung bekenaka Sarawak Pay tu,” ku iya.

Pia mega, bekenaka Sarawak Pay mega likun agi laban orang ke bedaja enda kiruh bebai duit mayuh kin kia.

Apeng madahka, orang ke bedaja mit aja nyangka nadai mayuh penguiruh bebayar bekenaka duit tunai tang orang ke bedaja besai ti mai duit tunai mayuh tau ngeruga pengelikun diri empu ari kena rumpak.

“Nya alai, enti bekena transaksyen nadai bebaika duit, nadai mayuh penanggur taja bebelanja,” ku iya.

Kena nambahka penyampau duit ba akaun Sarawak Pay, Bank Negara Malaysia mega ngemendar tikas pengabis mayuh RM3,000 ungkup rayat Malaysia sereta RM200 ngagai rayat menua luar.

Nya alai, aplikasyen nya ngelancharka agi pengawa orang ke bedaja mit.

“Baka aku ti semina bejual pisang sereta asil kampung bukai tang nadai nguna ungkus ti mar. Bayar pisang nya ulih ngena Sarawak Pay aja,” ku iya.

Tu mega juluk ati Kepala Menteri, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kena ngemajuka Sarawak ba tikas Revolusi Industri 4.0 ke nyadi Penyungkak Ekonomi Digital.

Oleh RAPIK B.