Peranak Bintulu 100 pesen udah divaksin

AUM MEDIA… Pemesai Chairman Komiti Nyaga Penusah Nyenyit Pelilih Menua (JPBB) Bintulu Jack Aman Luat maya aum media.

BINTULU: Program Imunisasyen Covid-19 Kebangsaan Bagi Menua Bintulu udah mujur diatur sereta udah bulih taga mensia mayuh ke patut nyereta program nya.

Chairman Komiti Nyaga Penusah Nyenyit Pelilih Menua (JPBB) Bintulu Jack Aman Luat madahka, nya nitihka rikut rasmi ari Opis Pengerai Nengeri Sarawak (JKNS).

“Nitihka rikut baka ke udah dipansutka, mensia mayuh ke patut nerima vaksin Covid-19 ba Bagi Menua Bintulu bisi 188,800 iku.

“Ari penyampau nya, sida ke udah nerima vaksin keterubah bisi 195,405 tauka 103.5 pesen,” ku iya.

Iya mansutka jaku munyi nya maya aum media kena Hari Satu ke udah.

Ku iya, Bintulu diatu udah bulih penyampau lebih ari ke ditaga laban bisi sekeda penerima ari bagi menua bukai nerima vaksin ba bagi menua nya.

Iya mega madahka, nya nyengkaum pengereja sektor minyak enggau gas ke nerima vaksin ba platform minyak.

Taja pia ku iya, enti nitihha penyampau nya Bintulu iya ke bendar udah bulih 100 pesen divakasinasyen.

“Mayuh PPV Mensia Mayuh kelimpah ari PPV Dewan Sukan BDA Kidurong ditutup pengudah penyampau imunisasyen Covid-19 udah bulih taga baka ke udah ditetapka.

“Kami mega udah madahka perambu deka nutup PPV Dewan Sri Kenyalang enggau Dinner World,” ku iya.

Kelimpah ari nya ku iya, PPV Balai Raya Sebauh mega udah ditutup tiga hari ke udah sereta PPV Dewan Sukan Tatau mega deka ditutup kena 25 Ogos tu.

Sama bisi enggau Pemesai Pelilih Bintulu Mohammad Dino Ahmid, Pemesai Pengerai  Bintulu Dr Melvin Chung, Kepala Polis Pelilih Bintulu Supritenden Zulkifli Suhaili enggau Pemesai Epidemiologi Opis Pengerai Bagi Menua Bintulu Dr. Azlan Arif