Cherpan: Pengerindu Bepanga

TUSUN KE-2

   SIKU sida serumah udah dipadahka deka bebiau. Siku manuk lanjau biring sengayan udah meruan ditanchang di pugu tanju nganti maya iya diguna. Siku nembiak udah diasuh nyaga manuk nya sebedau iya dikena lalu ngaduka iya udah iya dikena bebiau. Semua utai udah sedia. Bala sida rebak biak ke udah kala muka runding pasal pengarap baru lalu ulih ngelekaka pengarap lama nitihka pelajar sekula nyau baka pemasin garam ke nyau nyadi tabar lebuh lela ba puak tasik. Sida nyau nitihka sempama, lebuh ba tugung kaban kambin enggai nyadi ga enda ngembe. Brendan enggai nyadi ngutuk apai enggau indai iya laban seduai iya enggau sida serumah bedau nemu Jesus.

Sida ke miring udah besedia ngereja pengawa nya. Lima iku sida ke tuai berintai ba tengah-tengah bilik. Brendan udah duduk ba belakang sida iya. Tiap-tiap sida lima iku nya mangkang sesingkap pirin ti udah beselapka daun buan. Sida ngambi sebansa rengka piring lalu ngengkahka iya ba pirin diri. Sigi telu disirap tujuh iti, daun ruku dikerat tujuh kerat, daun sirih dichebik tujuh chebik, semakau dijeput, lalu semua rengka piring bukai patut bisi ba tiap-tiap pirin nya laban piring nya turun lima. Ku sida ke tuai dia, tu chara sida dia. Ba menua bukai tau iya bebida.

Tuai ke megai manuk lalu bediri dedegir sereta kekitau miau manuk ba atas piring. Pengawa iya nya miau piring lalu terus nyampi ngangauka Petara awakka meda pengawa sida ti bedara nya minta tuah, minta nasit manah ke Brendan ti deka mindah ke tanah Semenanjung laban deka nampung pelajar iya. Tukang sampi minta Petara ngasuh semua utai ti dikereja Brendan deka gerah mudah lalu iya deka gerai, deka nyamai. Simpul enggau jaku pandak, sida bepinta awakka semua utai dikereja Brendan mujur memagang lalu iya mega selamat ba pejalai iya. Tukang biau mega besampika Brendan belajar bebendar sereta nyaga ulah diri lalu seruran ingatka apai indai iya di menua lalu enggau sida serumah bela gerai nyamai sepeninggal Brendan.

PENGAWA BEDARA PAN TEMBU

Manuk ke dikena bebiau pan disayat, selambar bulu sayap iya dichabut  lalu dilut enggau darah udah nya dichal-chal ba kening sida ke dia kelebih agi enggi Brendan. Pengawa bedara nya tembu. Sida ke ngatur endur piring lalu ngereja pengawa diri. Sida serumah ke di bilik bela pansut ke ruai laban pengawa udah nya berenah makai. Bala lalu betusun-tusun ngambi pemakai ba mija ngena chara  buffet ti alai orang ngambi utai diempa kediri nitihka pilih diri. Sida serumah bedamai makai sambil berandau.

“Endang benasit Ipah seduai Tuai Rumah Dum bisi anak baka Brendan; pandai sereta sigat,” ku siku apai tuai.

“Nya mih. Deka belajar jauh. Iya keterubah kitai ditu masuk nibasiti,” ku saut orang siku.

Mayuh sida bejaku enggau Tuai Rumah Dum di mua mata muji anak iya. Dum tak bisi kesal ati berundingka Brendan ke beserara ari seduai bini iya.

“Nyau panjai randau, kati baka May ka? Bedau temu endur iya? May pan pandai mih. Ukai enda seduai iya sama belajar ba Kolej Abdillah?” ku apai tuai siku.

“Nyin tanya apai iya empu. Iya bisi ditu,” ku saut siku orang.

“Kati baka iya dih Amit?” ku iya nguing ngagai Jamit, apai May.

“Bedau temu, agi nganti,” ku apai May.

“May pan baka Brendan mih. Bisi bendar awak iya mega ulih masuk U ila,” ku siku.

“Au, baka nya mih ku ati din. Arapka iya ulih,” ku apai May.

Randau sida pandak. Tembu makai sida mulaika diri ngagai bilik penaik diri. Malam nya orang nadai agi begelumu. Brendan kiruh bekemas. Sekumbang ke udah nemu diri diterima masuk U, Brendan endang nadai ngetu bekemas. Semua utai ke balat beguna mesti disikap magang takutka nya enda ingat.

BETAMPUNG…

Oleh JANTAN UMBAT