Sabak ngelulu singkang datai di Serega

BALA ti ngeluluka diri nyadi bujang berani endang rindu ngena ngepan maya bisi
rami tang ukai maya orang rabat.

MAYA bala kami semenua kelia agi mayuh apin masuk Kristian, endang semampai bisi tukang sabak diambi lebuh bala ke bisi midang baruh batang, mati baru hari, parai nengali lemai, danjan keleman malam.

Nya meh maya bala sida niang ibu balat kiruh kulu kili diambi kena nembuka pengawa ngintu pemati, kena ngibun malam orang ti parai. Ibu penama Rendung (Indai Kuchun) seduai Manyi (Indai Bidah) endang chukup tebilang laban nadai ngetu diambi orang nyabakka maya rabat di Batang Krian enggau Rimbas. Seduai sama petunggal sekali niang apai menya. Endang peturun lemambang meh bala sida. Kelimpah ari bala tukang sabak di menua Krian, di Senunuk Paku, iya nya ibu Jeluie Saran mega tebilang diambi orang nyabak ba menua sida. Diatu ibu nya bisi di menggeri Kuching ditu tang lama udah ngetu ngereja pengawa nya. Iya nyau kiruh beribunka bala uchu, ku iya lebuh berandau enggau penulis dulu ari tu. Ibu tu petunggal sekali enggau niang indai menya.

Tudah pangan laban ti endang rindu ninga sada nyawa baka renung, pengap, timang jalung sereta mega sabak kelulu maya ngintu pemati jarang enda duduk nyendi sapat laban rindu ninga pengelandik tukang sabak ngelulu. Nyadi laban bisi mega nyau dudi agi maya nya suba sekeda orang ti dintu parai nya udah masuk Kristian, nya alai tukang sabak bisi mega nginsur leka sabak sida awakka nyemetak agi sereta awakka kelulu ngena agi laban bisi nyebut menua Serega enggau Padri.

Nya alai uji kitai bekunsi mimit pasal leka sabak ba genteran Menua Serega enggau Rumah Raja Padri munyi ti entudi tu.

MENUA SEREGA

Dini menua ke enda nyamai ku nuan lantang anak asi?

Dini lebih ari menua menggeri kami. Peda nuan nyin seberai betentang enggau bukit buah seri, iya ke betali manjai berang.

Nyin dipeda enggau senayak mata mengkesap seberai kitai tu lantang Kumang Jinap, peda rumah nyin manah amat, bangat bekijap baka sempepat nabur petang.

Peda atap bangat betapka singkap pinggai lelayang.

Rumah sapa nya deh wai berada karung menyimat? Nya rumah Kerani Raja Melikat ngemataka rayat mali limpang. Bepeda beseberai enggau kitai ulih peda enggau senaya mata tisi.

RUMAH RAJA PADERI

Tepedaka batang Pauh Bali tebing rinding pating bebungai kesuli. Tepedaka ulak nank ke besintak lubang gua. Malikka seberai pun ensurai nyuntai bungai badas amai baka penerebai manuk banda.

Kerangan badas memelan bekeranganka intan tekang gemala. Tangga bangat ngena belalauka mau bansa berega. Jalai muak ke kiba dipeda bangat ngena uwan belayan bungai chempaka ai lilih nelian, munyi ujan labun nyaya, munggu peling pulau nyabungka ulu menua Serega. Nya nyimpai berumah besai, bangat libai-libai beatapka pinggai chapak lelayang. Nya menua besai orang di genting tinting tambai rintai tangkai kayu regang. Rumah Raja Paderi, rintai buah seri ke betali merundai manjai buku ruas tulang. Pagi nyampau pengerami nesau menggeri mansang sambiang. Malik ke tuchung langit lengkap meda rumah nyampau pemanah menua Raja Malikat beatap bangat berenggat baka sikat pisang jerenang. Pendiau nyamai penapat midan bangat nembang. Kibung udah rerenjung penyabung jala tengang. Asi enda ibuh manduk udah bisi periuk tanggung nyeringgang. Ai enda ulih ngambi udah bisi mangkuk mesai tampuk pinang belubang.

Endang amat chukup rindu ninga leka sabak nya tadi.

MERINDANG SEMENGAT

Nyadi lebuh semengat tudah ke parai datai di Serega, iya lalu diperindang, enda diasuh nyabak tauka enda betahka orang ti ditinggalka iya midang. Nya alai tukang sabak mega bisi genteran kena merindang semengat nya tadi munyi entudi tu.

Anang nuan agi nyabak gila kudi, badu agi betatika indai tangkai mengisi peda penyamai di rumah kitai, ai enda ulih nuan ngambi, udah bisi di genuk labu kendi bebalang. Asi deh lantang anak suli, ku Ini ke lama udah ilang rimpi, enda ulih nuan manduk udah bisi di pendi terenang dangang. Udu penyenang menua kitai deh lantang anak ujung, peda meruan ga tilam enggi nuan udah nyeratan gantung kibung baka sambung jala jarang.

Lapa nuan lantang anak suli, enda ninga jaku aku ditu. Aku enda nyagi nuan merai betatika mengadi tangkai kerubung. Enda nyamai, pia ku jaku Jawai ke baru datai. Aku deka pulai ngagai Indai tangkai karung kerubung.

Lalu ngangauka sida kaban Sebayan ke udah danjan mantai chundung. Ni kita deh lemambang Bunsu Bintang Betugung. Uji kitu ka dulu ninga Endu Dara Simpu ke enggai badu nyabak dadegung. Ninga nya lalu datai lemambang Bintang Tigai duduk di ruai. Nama utai ngasuh nuan enda nyamai? Nadai meh aka wai, sigi ngiga jalai, aku tau nemuai ngagai indai, engka ila bisi kita tau ngagaka aku jalai; ga aku enda betahka sida berada karung apai.

Lalu nyaut lemambang Bintang Tigai: Au Endu wai. Tu nuan udah datai di menua kami di jerit langit landau. Udah bisi penaik bilik besai serumah enggau Chendan seduai Sigai. Udah meruan ga nuan midan, nemban tuntun gundai.

Nama kebuah nuan agi tusah deh? Enti lemai, kitai ila duduk di penyurai, sama bela apin tuai. Aku nguluka nuan ngematakaka Indai nuan, enti maya sida iya udah ngetau simpuli padi tuai, dia indai ngaga tuak beram binjai, dia apai nyengkau selanjau manuk tawai, ngangauka Ketupung seduai Beragai, ke ninang mansang nandai. Dia aku ngaduka nuan masukka kelambi baju gajai, diberi Segadu uchu Manang Matai, ke disuaka kita di tengah jalai. Nya tau dikena nuan terebai ngundang indai mai pengaruh ke mayuh taring uting babi ngelampai, tanduk rusa pampang tigai. Muak ke kiba ubat simpuli padi tuai. Nuan lalu terebai mensaraka binkai remang bejalai, datai din lalu betemu enggau lempedu karung mengandai. Dia nuan ngelekaka pengaruh besai kena nyilih rendai beunsai-unsai neladan bungai kejumpang tumbang.

Au, baik meh, enti pia deh aka. Badu meh aku menatika sida tangkai karung beriridi. Leka sabak ba genteran tu dilengka naka tu aja. Ngarapka bala sekeda ke bisi pengerindu sereta pengandal ati meratika leka ti chukup manah sereta setimbal bisi bulih pelajar mimit ari kunsi kitai sebuat sekali tu.

Oleh TELESA EMPERAN