Kukuhkan rangkaian industri pelbagai bidang

MAJLIS pertukaran Memorandum Persefahaman (MoU) antara UNIMAS dengan Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) secara atas talian,baru-baru ini.

UNIVERSITI Malaysia Sarawak (UNIMAS) adalah universiti komprehensif yang mampan berusaha untuk meningkatkan dan memperkukuhkan rangkaian industrinya dalam pelbagai bidang.  

Sebagai salah satu pemain utama di wilayah ini, ia juga berusaha untuk menggunakan kemampuan penyelidikan ‘yang digerakkan oleh industri’ dalam memacu jentera ekonomi Sarawak khususnya dan Malaysia pada umumnya.  

UNIMAS sejak penubuhannya telah memulakan pelbagai inisiatif strategik untuk menjadi universiti global yang terkemuka dan memperkukuhkan kedudukannya secara nasional dengan fokus yang kuat pada masa depan yang lestari.

Naib Canselor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Mohamad Kadim Suaidi berkata, untuk mencapai ini, UNIMAS telah menubuhkan pelbagai pusat yang bekerjasama dengan industri dengan yang paling baharu adalah dengan penubuhan Pusat Industri Universiti (UnIC) pada awal 2020. 

“Penubuhan Pusat Industri Universiti (UnIC) pada awal 2020 adalah salah satu usaha UNIMAS untuk mencapai perancangan kerajaan untuk mengubah pembangunan pendidikan tinggi dengan memberi penekanan pada jaringan dan kerjasama berterusan dengan pemain industri. 

“Penubuhan pusat ini tepat pada masanya kerana kerajaan negeri telah memberikan tanggungjawab kepada UNIMAS sebagai salah satu institusi utama dalam menjadikan Sarawak menjadi Ekonomi Digital menjelang 2030.

“Ini akan menyaksikan ekonomi bergegas dengan peluang perniagaan yang lebih kompetitif dan bernilai tinggi terutama dalam pembuatan dan sektor perkhidmatan serta industri berasaskan sumber termasuk minyak dan gas, pertanian moden, bioteknologi dan pemprosesan kayu,” katanya. 

UNIMAS telah menganjurkan majlis pertukaran Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) secara atas talian.

Kerjasama strategik antara UNIMAS dan MTDC mewujudkan hubungan erat antara akademia dan industri serta mendorong lebih banyak pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua-dua pihak.

Ia juga akan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif melalui sistem sokongan yang komprehensif dan meningkatkan inovasi sambil meningkatkan inisiatif pembangunan teknologi, modal insan dan keusahawanan dalam kalangan pelajar dan penyelidik. 

UNIMAS, melalui UnIC bekerjasama dengan MTDC sejak Mei 2021 dalam beberapa program keusahawanan dan pembangunan teknologi dalam kalangan penyelidik dan pelajar.

Kerjasama ini merupakan salah satu inisiatif UNIMAS untuk kecemerlangan pendidikannya dan peluang untuk mengoptimumkan sumber daya untuk menjadi lebih inovatif dalam menghadapi post Covid-19. 

Kepentingan kerjasama antara akademik dan industri telah diterjemahkan dalam Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020.

Di bawah fokus strategik Keunggulan dalam Ekosistem Inovasi, UNIMAS menekankan pada peningkatan usaha untuk mencapai inovasi yang sangat berpotensi melalui kolaborasi universiti dan industri dan program pemindahan pengetahuan.

Jaringan industri yang kuat dan berterusan akan menguntungkan bukan sahaja universiti tetapi juga menyumbang kepada keseluruhan rantai nilai pendidikan dan inovasi, dari penyediaan dan penyampaian kurikulum, pembiayaan dan penempatan graduan serta penyelidikan, pengembangan dan pengkomersialan. 

MTDC dalam usaha dan inisiatifnya untuk mendukung teknologi, penyelesaian dan pengembangan bakat i4.0 tempatan melihat penandatanganan MoU dengan UNIMAS sebagai perkongsian strategik dalam bidang teknologi, keusahawanan, khidmat nasihat, magang pelajar dan pekerjaan siswazah terutama di i4.0.

MTDC akan bekerjasama dengan 100 usahawan yang merupakan pelajar dan penyelidik UNIMAS menjelang suku pertama 2022. 

Ketua Pegawai Eksekutif MTDC, Dato’ Norhalim Yunus berkata, “Saya berharap melalui kolaborasi ini, kami akan bekerjasama untuk melengkapkan para pelajar dan penyelidik dengan bimbingan, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan mengenai teknologi i4.0. Kerjasama ini juga akan membolehkan MTDC untuk berkolaborasi dengan syarikat ekosistemnya untuk memulakan pusat retrofit di UNIMAS,” katanya. 

Oleh NUR AIN OTSMAN