Cherpan:Ngelangkah Adat

Tusun Ke-4

SITI nya pan, bekaul enggau orang politik mega taja puncha enggau kebuah iya bebida. Pekara tu nyadi ba rumah asal Rian Mipau Umbang.

Siku penyukung kuat YB balat bendar rapat enggau iya. Tiap-tiap kali bisi pengerami, enda tau enda YB dibai iya ngagai bilik iya ninggalka bala mayuh ke meruan ba  ruai Tuai Rumah. Suah mega YB nya nyau ngelaungka Tuai Rumah lalu napatka iya. Nyau kelama-lama ke beundang-undang baka nya, pansut cherita peyukung nya bisi numbuhka dua iti kelab; siti Kelab Kebudayaan lalu siti Kelab Ngambuh. Kedua-dua kelab nya atas nama Tuai Rumah. Taja pia, Tuai Rumah nadai ngasaika diri meri pemendar ngagai iya ngadu pengawa kediri sereta nengali baka nya.

Nyau ke lama-lama pansut kasam, ngamatka jaku sempama tuai, disalam pan buah rian, pansut mih bau. Ditungkus pan abus masih mih tekebu.  Pengawa sida ke belalai ari Tuai Rumah nya nyau ditemu orang mayuh. Pengawa nya ngenyaika nama Tuai Rumah; nyunting alung ba mua Tuai Rumah ti enda nemu ulu ili. Penyampau duit ti ditengali nya ukai mimit -mimit. Ketegal nya, penyukung nya dibai ngagai mua aum lalu dipinta nerangka utai ti bendar.

Ba daun aum nya penyukung YB nya nyau dipejamingka orang rumah panjai; orang indah enda baka impun ke berebutka dak. Penerang iya enda ulih nyelamatka iya. Mayuh bala lalu deka ngeriput pekara nya ngagai Opis Nagang Pengawa Makai Suap (SPR) tang mayuh mega bala agi megai basa enggau penyinu; enda kempang ati laban kasihka iya kenu. Bisi bala nyebut, ni ulih dikasihka orang ngereja penyalah besai nya. Iya nyamai-nyamai makai nengali beempu untung kediri. Bisi bala nagang laban ngerunding enggaika nya ngamahka nama YB. Penyukung nya naka iya dikena kutuk orang serumah-rumah. Iya chukup malu; asai ke nadai nemu endur napuk mua diri. Udah bekau pekara tu, penyukung nya lalu enda kala agi datai ngagai aum rumah lalu baka ke ukai serumah dia agi.

            Siti da pengingat ti bekaul enggau ngelangkah adat bisi nyadi. Kes tu nyadi nadai bekaul enggau kes lumur satu enggau lumur dua tadi. Taja pia, iya bisi kaul enggau  orang politik.

Raban orang bekereja di mengeri ke datai ari pelilih siti menua mujur bendar suah begelumu, ngatur sereta mumbuhka siti gerempung ti disebut sida Gerempung Anak Pelilih Menua nya. Tu nyadi sebedau pengekai covid 19 suba. Kaban gerempung nya suah baum lalu mujur besaup ngatur aktiviti  ngemansangka kelab. Bala kaban semua lantang ensepi kaul antara anak pelilih menua nya nyau manah amat. Sida merambu deka ngelancharka kelab sida enggau chara rami ngangauka pemesai nyadi temuai, enti ulih, siku YB deka dikangauka nyadi temuai ti dipebasa.

            Hari bulan udah ditetapka lalu palan alai rami udah dipilih. Bala kaban kelab bekereja beempas-pulas nyendiaka pengerami ti pemadu beguna nya. Mayuh pengawa dikereja; ngias palan, ngaga kad ngangauka bala pengabang. Sida ke ba Komiti Besai nyendiaka tusun program lalu ngaga program ke pengingat, Souvenir Programme ti deka diberi ngagai temuai ti pemadu dipebasa. Nyerumba makai besai nya, sida bisi ngaduka pengawa mandangka main asal baka ngajat sereta mantaika ramban. Iya ke balat dikemeranka nya chara nyambut temuai ti dibasa nya. Komiti Besai besetuju ngambat pengabang ngena chara asal kenu, iya nya gendang pampat.

Kiruh bendar bala Komiti Besai begigaka tujuh iku penebah ketebung lalu ngiga tujuh rumbang ketebung. Udah sida bulih ketebung lalu udah bisi chukup tubuh betabuh, Komiti Besai lalu ngatur program belatih nyauka tiap lemai awakka pengelandik nebah gendang pampat nya tau datai ba ikas ti pemadu manah. Penebah naka ulih belatih datai ke tapa jari sida ti dikena nebah ketebung nyau letup. Komiti Besai mega udah ngatur belatih kelulu, rehearsal dikena nentuka semua aktiviti dipejalai enggau manah.

            Maya pengerami nya nyau datai. Bala Komiti Besai udah besedia nganti penatai pengabang ba pintu balai palan pengerami. Chairman, Sekretari, Tukang Wang enggau kaban Komiti Besai ke bukai  dipeda gaga sereta lantang ngambat bala pengabang.

 Munyi tebah gendang pampat ti nyau bedauh sereta betimbal-timbal balat agi nambahka pengerindu enggau pengeransing ati kaban komiti pengatur.

Sida bela nemu bala kaban enggau pengabang lantang sereta rindu.

Betampung…

Oleh JANTAN UMBAT