Penyanyi Iban Dominic Christy ninggalka dunya

TINGGAL KE PENGINGAT… Artis Iban ari Sri Aman, Dominic Christy ke udah kala nempa nama nengah lagu Siti Sumpah Siti Janji udah mutuska seput iya di Hospital Sri Aman kena malam Hari Satu tu tadi

SIMANGGANG: Industri muzik Dayak ngenataika penyinu ati atas pemarai siku artis Iban iya nya Dominic Christy ke udah kala popular nengah lagu Siti Sumpah Siti Janji kena malam Hari Satu tu tadi.

Niang mutuska seput iya kena jam 10.32 malam (Hari Satu ) di Hospital Sri Aman pengudah betapi enggau penyakit kanser ke diidap iya sebedau tu.
Dominic, 37, ke dua kali bali nama Dom ba sida sebilik enggau bakih nya siku artis lelaki Iban ke nempa nama dalam industri muzik Dayak.

Kelimpah nempa dalam industri muzik Dayak, niang mega kala udah nyadi finalis dalam panggau Anugerah Carta Sapa Juara 2019 dikeluarka Radio Televisyen Malaysia (RTM) Sarawak.

Lagu ‘Siti Sumpah Siti Janji’ nya single keterubah Dominic lalu niang sebedau tu suah pegari dalam album kompilasyen udah bekau ngaul diri dalam industri muzik Dayak kenyau ari 2012.

Anak bunsu ari tiga iku diri menyadi nya endang iya amat rinduka pengawa belagu lalu nengah pemegi iya nya sebengkah pengelenyau besai ungkup sida sebilik, peminat enggau semua orang dalam industri muzik Iban dalam negeri tu.

“Niang endang iya rindu amat belagu kenyau ari mit. Pengerindu iya ba pengawa belagu mai niang masuk pekit belagu RTM kelebih agi sekali dalam Anugerah Carta Juara Lagu dalam taun nyin tadi,” ku aka tuai iya.
Semua kaban belayan, bala bkih sereta peminat ulih meri basa ke penudi ngagai niang di rumah iya di Lot 65, Lorong 1, Taman Gamang, Bandar Simanggang.

Niang Dominic deka dikuburka di Pendam Kristian Sutong di Sri Aman kena Hari Empat tu (pagila).